13 trường hợp F1 của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện Kim Việt Trung có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2